Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP – L375 kích thước thùng lớn, giá tốt

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP - L375 kích thước thùng lớn, giá tốt

Xe đầu kéo Dongfeng Hoàng Huy 2 cầu 375HP – L375 kích thước thùng lớn, giá tốt