Tag Archives: Hino fg

Ưu điểm nổi bật của xe tải Dongben 1T2 thùng lửng – T30 sản xuất từ vật liệu cao cấp

Ưu điểm nổi bật của xe tải Dongben 1T2 thùng lửng - T30 sản xuất từ vật liệu cao cấp

Ưu điểm nổi bật của xe tải Dongben 1T2 thùng lửng – T30 sản xuất từ vật liệu cao cấp. Xe tải Dongben T30 là dòng xe tải nhẹ cao cấp, được lắp ráp tại nhà máy ô tô Đông …